gratis nieuwsbrief  |  links  contact     
   
    hoofdpagina 
    grappige teksten
    links
 
   

 

Top Partners

-  animatieplaatjes
-  happygames.be
funplek
-  coolengratis.nl

 
Hoofd partners: humor.startbewijs  |  moppen en grappen | voetbalhumor   |  humorbeginthier | puzzelgallerijen  |  dag aanbiedingen  |  crazylandFun teksten (Brood is levensgevaarlijk ! )
 

Enig onderzoek leverde een resultaat waar iedereen even bij stil zou moeten
staan...

* Meer dan 98 % van de gedetineerden zijn broodgebruikers.

* Meer dan de helft van alle kinderen die opgroeien in een broodgebruikende
huishouding presteert onder het gemiddelde op school.

* In de 18e eeuw, toen vrijwel alle brood nog in grote hoeveelheden thuis
werd gebakken en het voornaamste voedingsmiddel was, lag de gemiddelde
levensverwachting onder de 50 jaar; de zuigelingensterfte was onaanvaardbaar
hoog; veel vrouwen stierven in het kraambed; ziekten als typhus, gele koorts
en griep velden hele naties.

* Meer dan 90% van geweldsdelicten worden begaan binnen 24 uur na het eten
van brood.

* Brood wordt gemaakt van een substantie, deeg geheten. Uit onderzoek is
gebleken dat een kleine hoeveelheid als een pond deeg een muis kan laten
stikken. De gemiddelde broodeter eet meer brood dan dat in een maand.

* Primitieve stammen die zich niet voeden met brood hebben bijna geen last
van kanker, Alzheimer, Parkinson of osteoporose.

* Broodgebruik is verslavend gebleken. Proefpersonen die geen brood kregen
maar alleen water, smeekten al na twee dagen wanhopig om brood.

* Brood heeft een stepping stone effect naar andere verslavende producten,
en al gauw grijpt de gebruiker naar zaken als: boter, jam, pindakaas,
hagelslag en zelfs plakken koud vlees.

* Zuigelingen kunnen stikken in brood.

* De meeste broodverslaafden weten het onderscheid niet tussen significante
wetenschappelijke feiten en onbeduidend statistisch geleuter.

***

In het licht van deze angstaanjagende gegevens zijn de volgende maatregelen
aan te raden:

- Geen verkoop van brood aan minderjarigen

- Een landelijke campagne "Zeg Nee tegen Brood", met TV-spots, Advertenties,
Bumperstickers, Aanplakbiljetten en demonstraties op verkooppunten

- Extra fiscale toeslagen op alle broodproducten, met het oog op te
verwachten afname van de volksgezondheid en andere gevolgen van de
broodverslaving

- Het openlijk aanprijzen van broodproducten wordt verboden

- Rondom scholen moeten Brood-vrije zones worden ingesteld

 

 

Naar boven .