gratis nieuwsbrief  |  links  contact     
   
    hoofdpagina 
    grappige teksten
    links
 
   

 

Top Partners

-  animatieplaatjes
-  happygames.be
funplek
-  coolengratis.nl

 
Hoofd partners: humor.startbewijs  |  moppen en grappen | voetbalhumor   |  humorbeginthier | puzzelgallerijen  |  dag aanbiedingen  |  crazylandFun teksten (Hoe breng ik mijn medewerkers onder stress)
 

Er doet een theorie de ronde, dat stress medewerkers kan motiveren, om productief en efficient te werken, teneinde hun chef een genoegen te doen. Hieronder geven we enkele richtlijnen, die sommige managers toepassen, om de stress van hun mensen te verhogen.

Delegeer werk aan de secretaresse op het laatste moment en zeg haar, dat het morgenochtend direct moet gebeuren.Kijk er dan vervolgens enkele dagen niet naar om.

Geef een assistent bevoegdheden om beslissingen te nemen, roep hem dan bij u, en zeg hem, dat hij betreffende drie van de vijf genomen beslissingen eerst contact met u had moeten opnemen.

Geef alleen maar negatieve terugkoppeling. Vertel niet, hoe u iets verbeterd zou willen hebben. Zeg alleen maar :"Zo wil ik dit rapport niet opgesteld hebben. Verander het"!!

Overhandig de secretaresse vijf rapporten. Zeg, dat ze allemaal direct moeten worden uitgetypt, en wanneer zij vraagt: Ïn welke volgorde?" zegt u : "Dat geeft niet" ! Blijf haar dan vragen of het rapport over X al klaar is, en hoe het staat met de cijfers voor Y.

Doe aan vriendjespolitiek!

Wijs opdrachten toe, volgens uw persoonlijke voorkeur, en speel de een tegen de ander uit!

Vertel de een, tegen dat een termijn afloopt, dat de ander al met zijn deel klaar is, en vraag, wanneer hij eindelijk klaar denkt te zijn.

Geef een slechte beoordeling, vanuit het idee, dat een medewerker op alle gebied tot betere prestaties moet komen, omdat niemand volmaakt is!

Spreek geen doelstellingen met de medewerkers af.

Hou overplaatsing van medewerkers naar andere afdelingen, waar ze meer verantwoordelijkheid krijgen, en meer gaan verdienen, ten alle tijden tegen, onder het mom, dat ze op hun eigen plaats onmisbaar zijn.

Geef medewerkers, die zijn overgeplaatst naar uw afdeling meer verantwoordelijkheid, dan ze aankunnen en werk ze niet in hun nieuwe taken in.

Roep geruchten in het leven, dat de afdeling wordt overgeplaatst, maar zeg er niet bij, wanneer.

Doe verschillende uitlatingen tegenover verschillende mensen , zodat niemand een duidelijk beeld heeft van wat er gaat gebeuren.

Confronteer personeelsleden met veranderingen, zonder hen de kans te geven de voorafgaande informatie te verwerken..Zeg, dat de veranderingen binnen drie dagen van start zullen gaan. Verstrek er geen toelichting bij, en sta niemand enige inbreng toe!

 

 

Naar boven .