gratis nieuwsbrief  |  links  contact     
   
    hoofdpagina 
    grappige teksten
    links
 
   

 

Top Partners

-  animatieplaatjes
-  happygames.be
funplek
-  coolengratis.nl

 
Hoofd partners: humor.startbewijs  |  moppen en grappen | voetbalhumor   |  humorbeginthier | puzzelgallerijen  |  dag aanbiedingen  |  crazylandFun teksten (Waarom steekt de kip de straat over? )
 

waarom steekt een kip de straat over?

Schooljuffrouw: Om aan de overkant te komen.

Plato: Omwille van het hogere doel.

Aristoteles: Het ligt in de natuur van kippen om straten over te steken.

Karl Marx: Dit was historisch onvermijdelijk.

Saddam Hussein: Dit was een ongehoorde daad van rebellie, dus was het volkomen gerechtvaardigd om er 50 ton zenuwgas op te droppen.

Ronald Reagan: Ik weet het niet meer.

Captain Kirk: To boldly go where no chicken has gone before.

Hippocrates: Wegens een teveel aan flegma in haar pancreas.

Andersen Consulting: De ontregeling van de straatkant van de kip bedreigde de daar dominante marktpositie. De kip stond voor belangrijke uitdagingen om de vaardigheden te creëren en te ontwikkelen die nodig waren voor de nieuwe competitieve markt. Andersen consulting heeft, in een partnerschapsrelatie met haar cliënt, de kip geholpen door haar fysische distributiestrategie te Herdenken via het pluimvee integratie model (pim). Andersen heeft de kip geholpen haar vaardigheden, methodologie, kennis, kapitaal en ervaring te gebruiken deze te integreren in haar algemene strategie binnen een program mgt kader. Andersen consulting heeft de kip zich helpen aanpassen om succesrijker te worden.

Martin Luther King: Ik heb een droom dat ooit alle kippen waar ook ter wereld vrij zullen zijn om de straat over te steken zonder dat men hun motieven in vraag stelt.

Mozes: En god daalde af uit de hemel en zei tot de kip: "Gij zult de straten oversteken". En de kip stak de straat over en er was gejuich en grote blijdschap.

Willy Claes: De kip is de straat niet overgestoken, ik herhaal, ze is de straat niet overgestoken.

Filip Dewinter: Nee, we hebben de kip niet teruggestuurd, ze is vanzelf de straat overgestoken.

Freud: Alleen al het feit dat je bezorgd bent over die kip wijst op je onderliggende seksuele onzekerheid.

Bill Gates: Ik heb zonet MS Chicken 2000 uitgebracht, die niet enkel straten zal oversteken, maar ook kakelen, eieren leggen en uw kasboeken controleren. De overlevingskans hangt af van uw licentie.

Darwin: Kippen zijn in de loop der geschiedenis op natuurlijke wijze geselecteerd zodat ze genetisch voorbestemd zijn om straten over te steken.

Einstein: Of de kip de straat is overgestoken, ofwel de straat onder de kip voortbewoog, hangt af van je referentiekader.

Buddha: Het feit dat je die vraag stelt doet tekort aan je kippennatuur.

Ernest Hemingway: Om eenzaam te sterven. In de regen.

Jean-Luc Dehaene: Let the beast go!

Frank Vandenbroucke: Verbranden die kip!

 

 

Naar boven .